Tähelepanekuid 2017. majandusaasta aruannete kohta

2017. majandusaasta aruanded on tänaseks ettevõtetel suuremas osas esitatud. Neile, kel aruanne veel valmimas või ootab ees peagi juba järgmise koostamine, on kasulik üle vaadata olulisemad aastaaruannete audiitorkontrolli teostamisel silma jäänud tähelepanekud.  Olgu rõhutatud, et seekord ei keskendu me tehingute kajastamisele, vaid pigem aruande koostamise aluspõhimõtetele ja esitatud informatsioonile kui tervikule.

Loe lisaks