Mitterahalise sissemakse hindamise audiitorkontroll on vajalik, kui ettevõtte omakapitali tehakse omanike poolt mitterahaline sissemakse.

Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mistahes rahaliselt hinnatav ja äriühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet ning seda on võimalik rahalises väärtuses hinnata. Selliseks varaks võib olla nii kinnisvara, transpordivahend kui ka varaline õigus, näiteks omanike laen või muu võlanõue. Mitterahaliseks sissemakseks ei saa olla äriühingule osutatav teenus, tehtav töö ega asutajate tegevus ettevõtte asutamisel.

Osaühingute puhul on mitterahalise sissemakse hindamise kontrollimine audiitori poolt kohustuslik, kui osakapital on 25 000 eurot või rohkem, aktsiaseltsi puhul peab mitterahalise sissemakse hindamist audiitor alati kontrollima.    
                                                                                                                                                     

 
    
 

Tagasi audiitorteenuse juurde