Pakendiaruande audiitorkontrolli nõue tuleneb pakendiseadusest ning on kohustuslik pakendiettevõtjale, kes laseb turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui viis (5) tonni aastas.

Pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolli eesmärk on anda vandeaudiitori hinnang kalendriaasta jooksul pakendiregistrisse esitatud andmete õigsuse kohta.

Audiitorkontrolli saab teostada üksnes vandeaudiitor audiitortegevuse seaduse tähenduses. Pakendiaruande audiitorkontrolli viib vandeaudiitor läbi piiratud kindlustandva töövõtuna audiitortegevuse seaduse tähenduses.

Audiitorkontrolli tulemusena esitab audiitorühing ettevõtte juhatusele sõltumatu vandeaudiitori piiratud kindlust väljendava aruande selle kohta, kas pakendite arvestuse korraldus ja taaskasutusorganisatsioonile esitatavad andmed vastavad pakendiseaduse §24 nõuetele ning andmed ei sisalda olulist viga. Juhatus esitab kontrollitud andmed koos audiitori aruandega taaskasutusorganisatsioonile. Kui pakendiettevõtjal vastavat lepingut taaskasutusorganisatsiooniga ei ole sõlmitud, siis esitab juhatus aruande Pakendiregisitrile.
 


Tagasi audiitorteenuse juurde